Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду и

Факултет техничких наука универзитета у Новом Саду

департман за грађевинарство и геодезију организују

15. Међународно саветовање

РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

16. – 18. јануар 2020. године,

Копаоник, Република Србија


Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је водећа техничка школа овог типа, са 10 акредитованих трогодишњих студијских програма на основним студијама и 7 једногодишњих специјалистичких програма. Сви они су у складу са европским образовним стандардима из Болоњске декларације.

Дугогодишње везе са локалним и регионалним привредним организацијама веома су јаке и разгранате. Предузећа примају студенте завршне године на праксу, на модерној опреми, где студенти раде два месеца, што често резултира израдом студентског завршног рада. С друге стране, Школа организује специјалне курсеве и обуке за запослене у привреди.

Сарадња Школе и сродних институција из иностранства представља значајан вид нашег академског живота. Блиско сарађујемо са Санктпетербуршким универзитетом Државне противпожарне службе Министарства за ванредне ситуације Руске федерације, Техничким универзитетом из Зволена (Словачка), и Државним колеџом у Мејкону (САД).

Школа је домаћин међународних и националних конференција. Сваке године у јануару на Копаонику су саветовања Ризик и безбедносни инжењеринг и Управљање знањем и информатика, а сваке друге у октобру је Саветовање Заштита од пожара у Новом Саду.

Школа организује разне семинаре, кратке курсеве, отворене дане, изложбе и мултимедијалне презентације из области дизајна.

КОНФЕРЕНЦИЈА 2019

У организацији Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду,  од 11. до 13. јануара 2019. године одржано је VIX Међународно саветовање „Ризик и безбедносни инжењеринг“. На конференцији је представљено пуно радова из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине. Сви пристигли ради су од стране рецензената оцењени као радови високог квалитета и послужиће многима за едукацију и усавршавање. Саветовање које се одржава већ 14 година даје велики научно-стручни допринос из наведених области а и шире.

Фотографије са конференције можете преузети овде. (144 MB)

slika