Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада основана је 1959. године.

На трогодишњим струковним студијама образује инжењере на 14 акредитованих студијских програма на основним студијама и на 7 акредитованих студијских програма на специјалистичким студијама.

Осим ових програма са класичним начином учења, Школа је акредитовала и 2 студијска програма за учење на даљину.

На одсеку заштите постоје следећи студијски програми:

  • Заштита од пожара
  • Безбедност и здравље на раду
  • Заштита животне средине
  • Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама

На студијском програму Безбедност и здравље на раду је 1983. године први пут је извршен упис студената и до данас  је дипломирало више од 600 студента.

Из области безбедности и здравља на раду Школа је обезбедила или обезбеђује све лиценце у циљу сарадње са привредом.

Школска 1, 21000 Нови Сад

Телефон: +381 21 48 92 500

e-meil: skola@vtsns.edu.rs

web: www.vtsns.edu.rs