Теме

Процена ризика на радном месту и у радној околини

 •         Методе
 •         Развој и унапређење
 •         Медицина рада у процени ризика
 •         Примена и искуства

Актуелне теме у БЗНР

 •         Градилишта
 •         Ручно руковање теретима
 •         Хемијске материје
 •         Азбест
 •         Ознаке за БЗНР
 •         Мутагени и канцерогени
 •         Екрани
 •         Вибрације
 •         Бука
 •         Примена и искуства

Злостављање на раду, стрес и мобинг

Безбедност и здравље на раду

 •         Правна регулатива
 •         Едукација (образовање, оспособљавање и тренинзи)
 •         Регистар повреда на раду
 •         Примена и искуства

Стандарди квалитета из области безбедности

 •         OHSAS 18001
 •         Управљање ризицима
 •         Безбедност информационих и других система
 •         Примена и искуства

Безбедност у другим областима

 •        Безбедност саобраћаја
 •        Заштита од пожара
 •        Заштита животне средине
 •        Ванредне  ситуације