ПРЕВЕНЦИЈА ЕКСПОЗИЦИЈЕ, МЕРЕ ЗАШТИТЕ РАДА СА ОРГАНСКОМ РАСТВАРАЧИМА У МЕДИЦИНСКИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА

Аутори: Душан Милинковић, Милица Дрљевић, Вукашин Живковић

Резиме:

Превенција експозиције и примена адекватне заштите представљају начин за очување здравља запослених у медицинским лабораторијама који су изложени хемијским штетностима. С обзиром на штет­но деловање органских растварача, предузимају се одређене превентивне мере, како би се ризик по здра­ље запослених смањио на минимум. Закон о хемикалијама и Правилник о превентивним мерама за безбе­дан и здрав рад при излагању хемијским материјама, представљају фудаментални постулат и мере које се морају примењивати од стране радника и послодавца у циљу безбедног и здравог рада.


КОРИШТЕЊЕ ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА

Аутори: Зоран Вучинић, Јован Вучинић

Резиме:

У раду се анализира значење и примјена личних заштитних средстава сходно законским прописима. Анке­том се настојало утврдити разина знања радника о кориштењу истих на радном мјесту, као и о познавању истих. Посебан нагласак стављен је на радникову вољу и схваћање значајности истих.