КОРИШТЕЊЕ ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА

Аутори: Зоран Вучинић, Јован Вучинић

Резиме:

У раду се анализира значење и примјена личних заштитних средстава сходно законским прописима. Анке­том се настојало утврдити разина знања радника о кориштењу истих на радном мјесту, као и о познавању истих. Посебан нагласак стављен је на радникову вољу и схваћање значајности истих.


ПОЗНАВАЊЕ ПРОПИСА ИЗ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У ПРОИЗВОДНИМ СИСТЕМИМА

Аутори: Никола Трбојевић, Зоран Вучинић, Сњежана Краљ

Резиме:

У раду су приказани резултати истраживања о познавању прописа, нормативних аката и одређених еле­ме­на­та из процјене ризика везано за рад на сигуран начин на радним мјестима – рад на стројевима у метално – пре­ра­ђивачкој дјелатности на подручју карловачке жупаније. Добивени резултати указују на многобројне пропусте у про­вођењу сустава заштите на раду на радним мјестима, што ће бити од користи да се исте на основи ових резултата могу одмах почети отклањати.