ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ КАО ПРЕТПОСТАВКА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА И СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2015. ГОДИНЕ

Друштвено одговорно пословање (ДОП) је постало све важнији концепт и глобално и унутар Европске Уније (ЕУ) и део је праксе о глобалозацији, конкурентности и одрживом развоју.

ЕУ види друштвено одговорно пословање као део пословног доприноса одраживом развоју и допринос Европској стратегији раста и запошљавања, пошто ДОП има потенцијал да допринесе различитим заједничким циљевима, као што су социјална кохезија, економска конкурентност и рационалније коришћење природних ресурса. У ЕУ, ДОП је интегрисан у политику запошљавања и социјалних питања, политику предузећа, политику заштите животне средине, потрошачку политику, политику јавних набавки и политику иностраних односа.

Аутор: Вера Божић Трефалт