Важни датуми


Радови се пишу на енглеском или српском језику према шаблону објављеном на веб страници конференције. Пријављени радови се рецензирају. Радови које рецензенти прихвате биће објављени у Зборнику радова.

Слање радова до 05.03.2021.

Одговор рецензената до 11.03.2021.

Коначан рад до 15.03.2021.

Одговор о прихватању рада до 19.03.2021.