Home

18. КОНФЕРЕНЦИЈA СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

18. КОНФЕРЕНЦИЈA СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

на тему

РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

На Копаонику, од 9. до 12. јануара 2023. године одржаће се 18. Конференција са међународним учешћем „Ризик и безбедносни инжењеринг”, коју организују Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду и Факултет техничких наука из Новог Сада.


Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је основана 1959. године, и једна је од најстаријих високошколских установа у Републици Србији.

Од 1983. године је отворен смер Заштите на раду који и данас егзистира као студијски програм Заштита на раду. Од оснивања овог смера, Школа је активан чинилац система заштите у земљи, учествујући у њему не само образовањем, већ и у свим облицима сарадње са привредом.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду традиционално организује научне и стручне конференције из области заштите од пожара (од 1976. године) и области заштите на раду (од 2004. године).

Од 2004. године конференција Ризик и безбедносни инжењеринг се организује у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Управом за безбедност и здравље на раду, Министарством рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Републике Србије. На конференцијама су до сада учествовали научни радници и стручњаци из Србије, Русије, Словачке, Чешке, Велике Британије, Немачке, Румуније, Молдавије, Црне Горе, Македоније и Хрватске.