Програмски одбор

 • др Петра Тановић, председник
 • др Мирјана Лабан, заменик председника
 • Вера Божић Трефалт, директор Управе за БЗР, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, почасни члан
 • др Анита Петровић-Гегић, члан
 • др Бранко Бабић, члан
 • мр Звонимир Букта, члан
 • др Весна Петровић, члан
 • др Борислав Симендић, члан
 • др Верица Миланко, члан
 • др Драган Карабасил, члан
 • др Саша Спаић, члан