Организациони одбор

  • др Бранко Савић, председник
  • др Ненад Јањић, заменик председника
  • др Душан Гавански, члан
  • др Раде Ћирић, члан
  • Зоран Лазић
  • Весна Јевтовић
  • Жељко Савић