Meсто одржавања саветовања

Хотел „Путник“, Копаоник, од 09 – 11. јануара 2018. год.

Контакт телефон: +381 (0) 36 547 11 30

Е-mail: putnik-kop@putnik-kop.com