Meсто одржавања саветовања

Копаоник, од 11 – 13. јануара 2019. год.

Хотел ће бити објављен накнадно.