Котизација

Котизација:

  • за ауторе радова                  10.000,оо дин.
  • за коауторе                              6.000,oo дин.
  • за слушаоце                             6.000,oo дин.
  • за стране учеснике                 100 €

ПДВ је урачунат у цену.

Контакт:

  • Котизација:

Тел: +381 21 48 92 508

e-mail: racunov@vtsns.edu.rs