XII МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ,
09 – 11. ЈАНУАР 2017. године

на тему

РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

09. – 11. јануар 2017. године,

Копаоник, Република Србија


Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је основана 1959. године, и једна је од најстаријих високошколских установа у Републици Србији.

Од 1983. године је отворен смер Заштите на раду који и данас егзистира као студијски програм Безбедност и здравље на раду.

Од оснивања овог смера, Школа је активни чинилац система заштите у земљи, учествујући у њему не само образовањем, већ и у свим облицима сарадње са привредом.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је 2011. године заједно са Санктпетербуршким универзитетом Државне противпожарне службе покренула издавање научно-стручног часописа Мониторинг и експертиза у безбедносном инжењерингу, који излази четири пута годишње.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду традиционално организује научне и стручне конференције из области заштите од пожара (од 1976. године) и области заштите на раду (од 2006. године).

Од 2009. године конференција Ризик и безбедносни инжењеринг постаје међународни научно-стручни скуп који се организује у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада. На конференцијама су до сада учествовали научни радници и стручњаци из Србије, Русије, Словачке, Чешке, Енглеске, Немачке, Црне Горе, Македоније и Хрватске.

На темељу позитивних искустава досадашњих седам одржаних конференција те потврђене потребе окупљања научних радника и стручњака са циљем сталног унапређења система заштите организује се у термину од 09 – 11. јануар 2017. године 12. Међународна конференција Ризик и безбедносни инжењеринг на Копаонику.