Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду
и Факултет Техничких Наука, Департман за Грађевинарство и Геодезију
16 - 18. јануар, 2020, Копаоник

15. МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ
РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ЗБОРНИК РАДОВА

15th INTERNATIONAL CONFERENCE
RISK AND SAFETY ENGINEERING
BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-124-1 | импресум | CIP
Контакт: Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду, тел/факс: 021-4892-511 / 021-4892-515, e-mail: skola@vtsns.edu.rs

ПРЕДГОВОР

Поштовани, Пред Вама је зборник радова XV Међународног Саветовања „Ризик и безбедносни инжењеринг“. Kao и на претходним скуповима, покушали смо да кроз ово Саветовање и проистеклу публикацију допринесемо развоју научних и стручних знања у области заштите, у циљу бржег напретка нашег друштва и достизања европских стандарда којима смо надамо се из године у годину све ближи. Поштујући несумњив карактер мултидисциплинарности заштите као такве, у радовима који су обухваћени овим Зборником поред безбедности и здравља на раду, обухваћене су теме из заштите од пожара, заштите животне средине, ванредних ситуација итд. Надамо се да ћете из публикованих радова проширити домен својих знања и бити индуковани за даља истраживања. Зборник обухвата oko 50 радова, које су писали аутори из земље и иностранства. Посебно се захваљујемо свим ауторима на указаном поверењу, спремности и сарадњи приликом издавања овог Зборника.Нови Сад, јануар 2020.
Програмски одборРАДОВИ / PAPERS

Процена ризика на радном месту и у радној околини / Risk assessment in the workplace and work environment

ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЕ ПРОЦЕЊЕНОГ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ

Синиша Додић, Технолошки факултет, Нови Сад
Бојана Бајић, Технолошки факултет, Нови Сад

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У СУДСКИМ ПРОЦЕСИМА

Милан Радошевић, Агенција за вештачење Радошевић, Факултет техничких наука, Нови Сад

IMPROVEMENT OF DISASTER RISK ASSESSMENT METHODOLOGY IN SERBIA

Slobodan Supic, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Vlastimir Radonjanin, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Mirjana Malesev, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad

ПРОЦЕНА РИЗИКА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА

Душан Милинковић, Клинички центар Србије, Одељење за безбедност и здравље на раду, Београд
Маја Милошевић, Клинички центар Србије, Одељење за безбедност и здравље на раду, специјалиста медицине рада и начелник одељења, Београд
Светлана Карић, Академија струковних студија, Шабац


МОЖЕ ЛИ ЛУМБАЛНА ДИСКУС ХЕРНИЈА БИТИ ПОВРЕДА НА РАДУ?

Моника Папић
Саша Лукић

THE EVALUATION METHOD OF RISK MANAGEMENT: HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE IN A CAD ORGANIZATION

Aurel Mihail Țițu,"Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania
Alina Bianca POP, The Academy of Romanian Scientists, Romania
Costel Ceocea, "Vasile Alecsandri" University of Bacău

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ – ПРИКАЗ ПОВРЕДА НА РАДУ

Биљана Гемовић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Ана Кулик, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ELEMENTS OF OPTIMIZATION OF THE VISUAL SIGNALING OF SAFETY AND HEALTH IN THE WORKPLACE, IN THE PROPHYLAXIS OF OCCUPATIONAL DISEASES. (E.G. HYPOACUSIA)

Dumitru Mnerie, Politehnica University Timișoara, Romania
Adina Patalau, Primar Medicina Muncii, MEDLIFE Timișoara, Romania
Anton-Francisc Szasz, DeputyChiefLabor Inspectorate of TimisCounty,Romania
Doina Elena Popeț, Labor Inspectorate of TimisCounty,Romania
Gabriela Mnerie, National R & D Institute forWeldingandMaterial Testing ISIMTimişoara, Romania


РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ РЕАГОВАЊА ПО ПРОЦЕДУРАМА BRIDGE TEAM/RESOURCE MANAGEMENT УПОТРЕБOM БРОДСКИХ СИМУЛАТОРА

Слободан Радојевић, Војна академија, Београд
Драган Јевтић, Војна академија, Београд
Mилан Кресојевић, Војна академија, Београд

ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ ФАКТОРА И СУБЈЕКАТА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Драган Стевановић, Универзитет одбране,Београд
Олга Исајева, Универзитет Едуконос, Нови Сад
Дејан Ранђеловић, Универзитет одбране у Београду
Владимир Ловић, Мегатренд Универзитет


ПРОЦЕСНЕ ТЕОРИЈЕ МОТИВАЦИЈЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Драган Јевтић, Универзитет одбране, Београд
Слободан Радојевић2, Војна академија, Београд
Актуелне теме у БЗНР / Actual OSH topics

CONSTRUCTION INDUSTRY IN SERBIA

Jasmina Radosavljević, Faculty of Occupational Safety, University of Nis
Ana Vukadinović, Faculty of Occupational Safety, University of Niš

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF CONSTRUCTION WORKERS WORKING IN EXTREME TEMPERATURES

Ana Vukadinovic, Faculty of Occupational Safety, University of Nis
Jasmina Radosavljević, Faculty of Occupational Safety, University of Nis

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСА ТЕ „ПЉЕВЉА“

Снежана Ђуровић, Електропривреда Црне Горе
Јелена Гогић, Електропривреда Црне Горе

АНАЛИЗА ДИЈАГРАМА НОСИВОСТИ КОД ВИЉУШКАРА

Душан Гавански, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Драгана Тодоровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА У СИСТЕМУ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ИЗЛОЖЕНОСТ ВЕШТАЧКОМ ОПТИЧКОМ ЗРАЧЕЊУ

Весна Петровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И СИСТЕМА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА РИЗИКА У ПАМЕТНИМ КУЋАМА

Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Наташа Петровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

УПОТРЕБА СИМУЛАТОРА ВИСОКОТОКСИЧНИХ СУПСТАНЦИ ЗА ОБУКУ СУБЈЕКАТА ЗА ИНТЕГРИСАНО РЕАГОВАЊЕ У УДЕСНИМ СИТУАЦИЈАМА

Негован Иванковић, Универзитет одбране, Војна академија, Београд
Небојша Јоцић, Центар АБХО, Војска Србије, Крушевац
Стеван Ступар

КАКО САЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ КУПАЧА У ВОДИ НА ВЕЛИКИМ БАЗЕНИМА

Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Милан Турудић, Спортски центар Пинки, Сремска Митровица
Злостављање на раду, стрес и мобинг / Workplace bullying, stress and mobbing

МОБИНГ У САВРЕМЕНОМ РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ И ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЗАПОСЛЕНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ

Љубица Моловић, Мегатренд универзитет, Београд
Татјана Ивановић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Соња Иванчевић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

САМОПРИЈАВЉЕНА АГРЕСИЈА КОД АКТИВНИХ БИЦИКЛИСТА

Александар Булајић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Драган Јовановић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Бошко Матовић, Факултет техничких наука, Нови Сад

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСЛА КАО ПРЕДИКТОРИ НАСИЉА НА РАДНОМ МЕСТУ

Ивана Бојовић, Академија струковних студија Западна Србија
Наташа Ћировић, Академија струковних студија, Западна Србија
Безбедност и здравље на раду / Occupational safety and health

ФАКТОР РИЗИКА ПУШЕЊЕ - ТРЕНДОВИ

Светлана Карић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Милица Карић, Мeдицински факултет Универзитета у Београду

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ РУКОВОДИЛАЦА У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Синиша Додић, Технолошки факултет Нови Сад
Бојана Бајић, Технолошки факултет Нови Сад

ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВЕКА И ПРОБЛЕМИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ КОД РАДНИКА СТАРИЈЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ

Даниела Ристић, Висока инжењерска школа струковних студија ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ, Београд
Огњен Ристић

ВЕРСКЕ СЕКТЕ ПРЕТЊА ЗА ДРУШТВО И ВОЈСКУ

Немања Иванчић, Центар за безбедност, истраге и одбрану ДБА, Београд
Исидора Милосављевић, студент пољопривредног факултета, Београд
Драган Стевановић, Универзитет одбране, Београд

CONSIDERATIONS ON EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF THE SEVESO DIRECTIVES IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT OF THE RISKS

Răzvan Mizgar1, AQUATIM S.A., Timișoara, Romania
Maria Amarăculesei, POLITEHNICA University Timișoara, Romania
Ioan Ferche, POLITEHNICA University Timișoara, Romania
Oana Șerban, Cabinet de Avocat Serban Oana Cristina, Romania
Dumitru Mnerie, POLITEHNICA University Timișoara, Romania
Стандарди квалитета из области безбедности / Quality standards in the area of safety

LEAN IMPLEMENTATION AND OHS

Bratimir Nesic, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Dejan Vasovic, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Petra Tanovic, Higher Education Technical Schoolof Professional Studies, Novi Sad
Nenad Nesic, Facultyof Agriculture, University in Pristina
Luka Nesic, Faculty of Occupational Safety, University in Nis


ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF LESSONS ON MONITORING THE RISK OF NEGATIVE SEO ATTACKS AND THE PROPER DEFENSE IN SEO COURSES

Tanja Krunić, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

БЕЗБЕДНОСТ WEB СЕРВЕРА

Марко Митић, Висока ICT школа, Београд
Марија Зајегановић, Висока ICT школа, Београд
Никола Курбалија, Висока ICT школа, Београд
Слободан Чабаркапа, Висока ICT школа, Београд
Милан Павловић, Висока ICT школа, Београд


ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ КАО ЕЛЕМЕНАТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Чедомир Герзић, Школа националне одбране, Универзитет одбране, Београд

РИЗИК ПРИ УВОЂЕЊУ ЕРП УПРАВЉАЊА У ПОСЛОВНОМ СИСТЕМУ

Гордана Антељ, РиТЕ Гацко, Гацко
Синиша Мандић, РиТЕ Гацко, Гацко
Безбедност у другим областима / Safety in other areas

DEVELOPMENT OF MODERN CURRICULA IN WASTE MANAGEMENT WITHIN PROFESSIONAL EDUCATION

Branko Savic, Higher Education Technical School of Professional Studies, Novi Sad
Anita Petrovic, Higher Education Technical School of Professional Studies, Novi Sad
Petra Tanovic, Higher Education Technical Schoolof Professional Studies, Novi Sad

АНГАЖОВАЊЕ ИНЖИЊЕРИЈСКИХ ЈЕДИНИЦА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ УЗРОКОВАНОЈ ПОПЛАВОМ

Александар Алексић, Војна академија Београд
Срђан Костић, Војна академија Београд

АУТОМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Ненад Ковачевић, Војна академија, Београд

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Ненад Ковачевић, Војна академија, Београд
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Митар Ковач, Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Београд

МОГУЋНОСТ УПОТРЕБЕ ДРОНОВА У ЗАШТИТИ КОПНЕНЕ ЗОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Марко Радовановић, Војска Србије, Нови Сад
Александар Милић, Универзитет одбране, Војна академија
Аца Ранђеловић, Универзитет одбране, Војна академија

МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ ЛОГИСТИКЕ И ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ

Дејан Николић, Војска Србије, Нови Сад
Драган Стевановић, Универзитет одбране
Влада Митић, Управа за стратегијско планирање, Министарство одбране
Милан Ковачевић, Управа за обавештајно-извиђачке послове, Војска Србије


ENVIRONMENTAL SAFETY EDUCATION

Luka Nesic, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Petra Tanovic, Higher Education Technical Schoolof Professional Studies, Novi Sad
Bratimir Nesic, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Nenad Nesic, Faculty of Agriculture, University in Pristina


DRUMSKI TRANSPORT MOTORNOG BENZINA KROZ ZONE SANITARNE ZAŠTITE

Milanko Stančić, Evropski univerzitet Brčko distrikt

ПРИЛОГ УНАПРЕЂЕЊУ УПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ СТАНОВНИШТВУ У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧОКА

Мирослав Терзић, Универзитет одбране, Школа националне одбране
Миорослав Ћитић, Војна Гимназија
Бојан Станојевић, Школа националне одбране

ПОЖАРНИ РИЗИК У ШТАМПАРИЈАМА

Ивана Божовић
Татјана Божовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Весна Петровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Петра Тановић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија у Новом СадуМЕНАЏМЕТ РИЗИКОМ ПУТЕМ ПРЕВЕНТИВНОГ И РЕАКТИВНОГ ДЕЛОВАЊА АУТОМАТСКИХ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Драгана Милосављев, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Боривој Новаковић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Мила Кавалић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Сања Станисављев, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин


ПРИМЕР ПРОРАЧУНА И ПРАКТИЧНЕ ПРОВЕРЕ ВРЕМЕНА ЕВАКУАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Немања Марић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

EHS AND WASTE SEPARATION EDUCATION AND TRAINING PROGRAMME MODEL FOR GREEN MARKET HUMAN CAPITAL

Nenad Nesic, Faculty of Agriculture, University in Pristina
Petra Tanovic, Higher Education Technical School of Professional Studies
Bratimir Nesic, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Luka Nesic, Faculty of Occupational Safety, University in Nis


АНГАЖОВАЊЕ ПОНТОНИРСКИХ ЈЕДИНИЦА ПРИЛИКОМ ПОПЛАВА И ИНДУСТРИЈСКИХ НЕСРЕЋА

Дејан Инђић, Војна академија, Универзитет одбране, Београд
Зоран Ђурић, Војна академија, Универзитет одбране, Београд
Милинко Ненадовић, Генералштаб Војске Србије, Команда за обуку, Београд

ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биљана Иванова, Универзитет одбране, Београд
Јован Илић, Универзитет одбране, Београд
Лидија Барјактаровић, Универзитет Сингидунум, Београд

УЛОГА ЕКОЛОШКОГ ПРАВА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД НЕГАТИВНИХ ТЕХНОГЕНИХ УТИЦАЈА

Јолџић Владан, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд

DOBRA PRAKSA KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE U DALJINSKOM SISTEMU GREJANJA

Ljiljana Tanasić, Akademija strukovnih studija, Šabac
Milan Glišić, Akademija strukovnih studija Šabac
Vesna Teofilović, Tehnološki fakultet Novi Sad
Nevena Vukić, Tehnološki fakultet Novi Sad


ДЕВАСТИРАЊЕ ВОДЕ ДУНАВСКОГ РУКАВЦА КОД МЕСТА КАЋ

Анита Петровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Татјана Божовић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Драгана Тодоровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Петра Тановић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад


МОГУЋНОСТИ РЕЦИКЛАЖЕ ОДЕЋЕ И ИНФОРМИСАНОСТ ЉУДИ О РЕЦИКЛАЖИ

Петра Тановић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Никола Косановић, Фондација "Exit"
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Анита Петровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад


УПОТРЕБА НОВИХ СРЕДСТАВА У ТЕХНОЛОШКОМ ПРОЦЕСУ ОБРАДЕ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ

Миломир Карановић
Анита Петровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ КАО ОСНОВ ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Звјездан Караџин, Рударско-геолошко-грађевински факултет у Тузли
Миле Вајкић, Машинска школа Приједор