XII МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ,
09 – 11. ЈАНУАР 2017. године

на тему

РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

09. – 11. јануар 2017. године,

Копаоник, Република Србија


Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је основана 1959. године, и једна је од најстаријих високошколских установа у Републици Србији.

Од 1983. године је отворен смер Заштите на раду који и данас егзистира као студијски програм Безбедност и здравље на раду.

Од оснивања овог смера, Школа је активни чинилац система заштите у земљи, учествујући у њему не само образовањем, већ и у свим облицима сарадње са привредом.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је 2011. године заједно са Санктпетербуршким универзитетом Државне противпожарне службе покренула издавање научно-стручног часописа Мониторинг и експертиза у безбедносном инжењерингу, који излази четири пута годишње.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду традиционално организује научне и стручне конференције из области заштите од пожара (од 1976. године) и области заштите на раду (од 2006. године).

Од 2009. године конференција Ризик и безбедносни инжењеринг постаје међународни научно-стручни скуп који се организује у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада. На конференцијама су до сада учествовали научни радници и стручњаци из Србије, Русије, Словачке, Чешке, Енглеске, Немачке, Црне Горе, Македоније и Хрватске.

На темељу позитивних искустава досадашњих седам одржаних конференција те потврђене потребе окупљања научних радника и стручњака са циљем сталног унапређења система заштите организује се у термину од 09 – 11. јануар 2017. године 12. Међународна конференција Ризик и безбедносни инжењеринг на Копаонику.


9. Међународно Саветовање – „Ризик и безбедносни инжењеринг“ – Копаоник 2014.

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада, организовала је 9. Међународно       Саветовање
на тему „Ризик и безбедносни инжењеринг“ на Копаонику.

Отварању (03.02.2014.) су присуствовали представници Министарства рада, запошљавања и   социјалне политике, директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Вера Божић Трефалт, и представници институција са којима Школа има успешну сарадњу:

 • Државни противпожарни Сантпетербуршки Универзитет, Министарства Руске федерације за цивилну одбрану и ванредне ситуације
 • Политехнички Универзитет из Темишвара, Румунија
 • „Ioan Slavici“ Универзитет из Темишвара, Румунија
 • Представници инспектората рада Румуније
 • „Aurel Vlaicu“ Универзитет из Арада, Румунија
 • Технички Универзитет из Моладавије
 • Технички Универзитет из Зволена, Словачка
 • Технички Универзитет Острава, Чешка
 • Висока школа за сигурност из Загреба, Хрватска
 • Велеучилиште из Хрватског Карловца, Хрватска
 • Државни Универзитет из Тетова, Македонија

Саветовању је присуствовало преко 200 учесника из 10-ак земаља света. Ове године Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада слави 55 година успешног рада и са овом Саветовањем почиње обележавање овог јубилеја.

Приликом отварања, директор Високе техничке школе струковних студија проф. др Бранко Савић, изразио је велика очекивања од ове конференције са аспекта повећања безбедности и здравља на раду запослених. Велики број стручњака из Европе који се бави овом облашћу гарант је размене корисних искустава из ове области, који ће наћи примену у пракси. Поред тога, отварају се могућности повезивања присутних институција на међународним пројектима и разменама студената и професора.